Vikten är beroende av madrassens storlek. Här följer de vanligaste storlekarna med dess respektive vikter: 80 X 200 X 25 cm = 17,7 kg 90 X 200 X 25 cm = 20 kg 100 X 200 X 25 cm = 22,5 kg 120 X 200 X 25 cm = 24 kg 140 X 200 X 25 cm = 28 kg 150 X 200 X 25 cm = 30 kg 160 X 200 X 25 cm = 35 kg 180 X 200 X 25 cm = 40 kg 200 X 200 X 25 cm = 45 kg)