Frakten är alltid gratis. Vid betalning framgår det tydligt att någon fraktavgift inte tillkommer.